Paprikakwekerij v.d. Spek| Zuijderwijk & Witzier| Sies & van der Spek| Arjanet| Solyco| Stofbergen Plant Company
Algemeen

Het Tuinbouwcluster Bergschenhoek is in 2000 opgericht om als één van de eerste bedrijven in de glastuinbouw een antwoord te bieden aan de liberalisering van de energiemarkt.

Het cluster is een samenwerkingsverband van 6 bedrijven. In de loop der tijd is één bedrijf van eigenaar gewisseld, zodat Paprikakwekerij van der Spek 2 bedrijven heeft.

lees meer >>

Gewasbescherming bij het cluster: een samenspel
Bij het opzetten van het cluster is samenwerking een belangrijke voorwaarde geweest. Ook bij de gewasbescherming speelt die een grote rol. Al sinds de start van het cluster is Koppert betrokken bij de gewasbescherming op diverse aangesloten bedrijven. Een consultant van Koppert bezoekt regelmatig de telers van het cluster en geeft advies over de beste aanpak en overlegt over het bijsturen ervan als dat nodig is.
lees meer >>

Nieuws


Cluster Bergschenhoek 2.0.


cluster-bergschenhoek-2

In 2014 is het Cluster Bergschenhoek met een innovatieprogramma begonnen dat we 2.0 genoemd hebben. In dit programma wordt er gekeken naar energiebesparing en het efficiënter maken van de installaties. Deze doelstellingen worden bereikt door gebruik te maken van dubbele energieschermen, uitbreiding van het gebruik van verticale ventilatoren en hogedruk verneveling. Ieder individueel bedrijf, binnen het cluster, zorgt daarmee voor een verlaging van de warmtevraag met minimaal 10%.

De technische installatie in de ketelhuizen wordt efficiënter gemaakt door gebruik te maken van extra rookgascondensatie op de WKK installaties. Dit gebeurt door gebruik te maken van een innovatief concept genaamd gaswasser. D.m.v. verticaal gestort water, een principe dat vergelijkbaar is met een douchekop, wordt water van ca. 18 gr boven in de gaswasser gebracht. Dit water stroomt vervolgens door een honingraad structuur naar beneden waarbij er constante directe uitwisseling met de rookgassen van de WKK’s. Het water wordt hierbij opgewarmd tot ca. 35 gr. Onderin de gaswasser valt dit opgewarmde water in een verzamelbak en wordt weggepompt. Via een warmtewisselaar wordt de terug gewonnen thermische energie dan in het verwarmingssysteem gebracht. Daarna wordt de temperatuur, met behulp van een warmtepomp, omhoog gebracht (geconcentreerd) van 35 graden naar 60 graden wat hoog genoeg is om het cv systeem in te gaan om de kassen te verwarmen. De warmtepomp maakt, aan zijn koelzijde, weer water met een temperatuur van ca. 18 graden dat weer als basis dient om de rookgassen uit te koelen in de gaswasser. Met dit systeem wordt een uitlaatgastemperatuur gerealiseerd van zo’n 20 graden Dit proces van warmteterugwinning zorgt daarmee voor een efficiëntieverbetering van ruim 10%.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de subsidie Marktintroductie energie-innovaties van het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het programma Kas als Energiebron; op weg naar een klimaatneutrale glastuinbouw in Nederland.
De MEI-subsidie ondersteunt dit project op weg naar klimaatneutrale glastuinbouw. De subsidieregeling voor Marktintroductie energie-innovaties (MEI) is onderdeel van het programma 'Kas als Energiebron'.


'Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.'

Dit programma is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Doel is de duurzame concurrentiekracht van de glastuinbouw te versterken.


Sierteelt: Gerberakwekerij Zuijderwijk & Witzier

Aad Zuijderwijk is een echte pionier van energiebewust en –zuinig telen en een doorzetter puur sang, aldus de jury. Zuijderwijk was mede initiatiefnemer en deelnemer aan het energiecluster in Bergschenhoek. Hij had niet de ambitie om zijn bedrijf in omvang te laten groeien maar heeft bewust gekozen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Hierbij was het bedrijf altijd een pionier en werkte nauwgezet samen met diverse onderzoekers. De opgedane kennis wordt met veel enthousiasme gedeeld. De jury was unaniem in haar beslissing om deze ondernemer uit te roepen als meest energieke teler in de categorie sierteelt.


Groeiende belangstelling voor Nieuwe Telen

lees meer op >> http://www.energiek2020.nu

 Gerberakwekerij Zuiderwijk en Witzier genomineerd.

Gerberakwekerij Zuiderwijk en Witzier is een van de genomineerde voor ranking the grower. Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel. en op het gebied van "het nieuwe telen"in de gerbera is Zuiderwijk en Witzier één van de trekkers.

Stofbergen Plant Company weer in de prijzen

Nadat zij eerder de Glazen Tulp hadden gewonnen met de blad-vriesea mix viel Stofbergen Plant Company tijdens de laatste Aalsmeer Market weer in de prijzen. Bij de bloeiende planten haalden zij de eerste plaats met de Guzmania Hope, een rode guzmania met witte bloempunten. Niet gek tussen al het orchidëeen geweld.

Van Iperen maakt het bestellen van meststoffen wel erg gemakkelijk.

Voor een optimaal gewasresultaat zijn vloeibare meststoffen van doorslag­gevend belang. Goed voorraadbeheer is daarvoor noodzakelijk. Dat is echter niet altijd eenvoudig. Want de doorloopsnelheid van onze voorraden fluctueert. Met name in het voorjaar en de zomer kan het verbruik van onze meststoffen hard gaan.
Daarom maken de bedrijven van de cluster Bergschenhoek sinds een half jaar gebruik van het niveaumetingssysteem van Van Iperen.

Dit systeem geeft  altijd en direct inzicht in het niveau van de meststoffentanks. Op de site van Van Iperen kunnen we in een lijngrafiek  de historie, het verbruik en het minimumniveau. Komen onze meststoffen onder een vooraf vastgesteld niveau, dan wordt de bestelling via geautomatiseerde order besteld. Het is ook mogelijk om een lager ‘winter' niveau in te stellen. We hoeven ons dus geen zorgen meer te maken over het niveau van de voorraad.