Enova

 
 

 
 


 

Arjan van der Spek is binnen het cluster verantwoordelijk voor alle energiezaken. In 2001 teelde hij paprika’s binnen het tuinbouwcluster en was toen al verantwoordelijk voor het energiemanagement binnen het tuinbouwcluster. Toen hij in 2006 zijn paprikakwekerij verkocht, is hij verder gegaan in dit vakgebied. Arjan is één van de grondleggers van Enova. Het tuinbouwcluster is nog steeds een klant. Ook werkt hij vanuit Enova voor andere telers maar soms ook voor banken, vanwege zijn expertise.

Enova is voor veel telers de partner op het gebied van energiemanagement. Via diverse producten en dienstverlening ondersteunt Enova de teler; van advisering tot totale ontzorging op energievlak.

Enova werkt met een onafhankelijk en eigen energiemanagementsysteem waar de inkoop van gas, verkoop van elektra (en eventuele inkoop van elektra voor belichting) per bedrijf wordt geoptimaliseerd. Goed energiemanagement is vooruitkijken. Op basis van marktontwikkelingen wordt per bedrijf de best passende positie op de termijnmarkt ingenomen voor telers. Dit zijn veelal lange termijnposities, deze posities worden continue geoptimaliseerd.

Door kostencontrole achteraf en werkelijk inzicht van afgenomen volumes en prijzen heeft de teler continue inzicht in zijn werkelijke energiekosten.

 

Samenwerking binnen cluster

In 2001 was het tuinbouwcluster een vrij nieuw concept. Van der Spek: “Terugkijkend heeft iedere teler voordeel gehad door de samenwerking binnen het cluster, dat is mooi om te constateren. Daarnaast is het ook een stuk ontzorging doordat zaken, bijvoorbeeld water en energie, centraal geregeld zijn.”

Binnen het cluster staat het gezamenlijke uitgangspunt centraal. Op clusterniveau worden resultaten vergelijken, maar Arjan maakt ook een rapportage per teler. Hij zet deze gegevens af tegen de resultaten die een teler zou hebben als hij niet aangesloten zou zijn bij het tuinbouwcluster. “Ik vind het belangrijk om aan te tonen dat iedereen voordeel heeft bij een cluster”, geeft Arjan aan.

Succes door verschillende producten

Als succes van het cluster noemt Arjan de verschillende kwekerijen met allemaal andere producten. “Dit is optimaal, de ene teler kan de CO2 en warmte goed gebruiken en de andere teler heeft weer meer baat bij elektriciteit. Zo zijn we echt complementair aan elkaar.”    

 
 

Terugkijken en vooruitkijken

“Alles wat energie aangaat, komt in mijn postvakje”, geeft Arjan aan. Tijdens de maandelijkse clustervergaderingen worden de resultaten en gewenste nieuwe investeringen besproken. “Door onze samenwerking lopen met veel zaken voor op andere telers. Zo waren we in 2003 één van de eersten met een WKK. Binnenkort is deze toe aan vervanging. Ook daar ben ik voor aan het rekenen om zo de beste installatie te adviseren vanuit energiemanagement. In de loop der jaren hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Goed om terug te kijken maar ook zeker vooruit te kijken.”

Ook is het cluster bezig met aardwarmte. Bij een nabijgelegen composteringsbedrijf wordt een aardwarmteput geboord. “Vanuit het cluster overwegen we om ons hierbij aan te sluiten, mogelijk met een extra warmtepomp. Maar ook dat is rekenen, het blijft een mooie puzzel.”

Taakverdeling binnen cluster

Iedere aangesloten teler heeft een bepaalde taak binnen het cluster. Zo is voorzitter Gertjan verantwoordelijk voor het water, Arjan voor de energie, Danny is penningmeester en Michel heeft de secretaristaken gedelegeerd aan zijn vader. Ed is van de feestcommissie. Ook op dat vlak zijn de telers complementair aan elkaar.

 
 

Contactgegevens
 

Enova

Rhijnspoor 241
2901 LB Capelle aan den ijssel
010 8504829